český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Odmašťovací rozpouštědlo s vysokou rychlostí odpařování – Neutralène ECO 60 – Tec Industries

 

 

 

PRŮMYSLOVÉ ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování

Není hodnoceno jako hořlavé CLP CE 1272 Nařízení GHS

Dielektrické, přeskokové napětí IEC156 63 000 voltů,

na čištění a vlhkou dekontaminaci.

Odmašťovací rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení

Odmašťování v průmyslové údržbě, ve všeobecném strojírenství

Odstraňování čerstvých inkoustů ve flexografii, v hlubotiskovém barvotisku

  

 

Směs řezných uhlovodíků umožňující dosáhnout vysoké rychlosti odpařování a tím i maximálního bodu vzplanutí. Díky katalytické hydrogenaci neobsahuje NEUTRALÈNE® ECO 60 žádné aromatické látky ani benzen.

Výrobek je určen na odmašťování ve strojírenství a v průmyslové údržbě, avšak díky své vysoké neutralitě vůči plastům, je možné ho používat i v řadě jiných oblastí. Odmašťovací rozpouštědlo do mycích zařízení.

 

 

BOD VZPLANUTÍ 62 °C

NF EN ISO 2719

CLP CE 1272/2008 GHS

Nařízení EU 2015/1221

 

 

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ

35 min 

 

 

ODMAŠŤOVACÍ SCHOPNOST

32 (Kauri-Butanol hodnota ASTM D 1133)

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                   διαλύτης απολίπανσης μη ταξινομημένος ως εύφλεκτος με βελτιστοποιημένη εξάτμιση. Μεγάλη ισχύς διαλύτη δείκτης KB 120. Ειδικό για πίδακες απολίπανσης. Διαλύτης, Απολιπαντικός διαλύτης, Απολιπαντικός διαλύτης βιομηχανικής χρήσης, Παραγωγός βιομηχανικών απολιπαντικών, Διαλύτης για πίδακα, Διαλύτης για πίδακες καθαρισμού, Διαλύτης για πίδακες απολίπανσης, Διαλύτης χωρίς χλώριο, Διαλύτης για πίδακες, Απολιπαντικός διαλύτης για πίδακες καθαρισμού, Διηλεκτρικός διαλύτης. Κατασκευαστές διαλυτών βιομηχανικής χρήσης. προμηθευτές διαλυτών βιομηχανικής χρήσης. διαλύτες βιομηχανικής χρήσης. απολιπαντικοί διαλύτες. Διαλύτης για πίδακα. άφλεκτοι διαλύτες. Διαλύτης φλεξογραφίας. Διαλύτης ηλιοτυπίας. Διηλεκτρικός διαλύτης. Διαλύτης ηλεκτρικού εξοπλισμού. Νέοι διαλύτες. Νέος διαλύτης. Υποκατάστατο διχλωρομεθανίου. Υποκατάστατο χλωριούχου μεθυλενίου. Υποκατάστατο Ch2 cl2. Υποκατάστατα CMR. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο NMP. Διαλύτης για πολυουρεθάνες. Διαλύτες εποξειδικών. Διαλύτης πολυεστέρα. Διαλύτης κόλλας. Διαλύτης χρωμάτων. Διαλύτης ρητίνης. Διαλύτες βερνικιών. Διαλύτες ελαστομερών. Προϊόντα βιομηχανικής συντήρησης         

 

                         

NEUTRALÈNE ECO 60 je dostupný i s ULTRA ZESÍLENOU rozpouštěcí schopností

KAURI-BUTANOL HODNOTA 120

v provedení iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

odmašťovací rozpouštědlo nehodnocené jako hořlavé s optimálním odpařováním. Silná rozpouštěcí schopnost index KB 120 Speciálně určené do odmašťovacích zařízení. Rozpouštědlo, Odmašťovací rozpouštědlo, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových odmašťovacích přípravků, Rozpouštědlo do mycího zařízení, Rozpouštědlo do čisticích zařízení, Rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení, Rozpouštědlo bez chlóru, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Odmašťovací rozpouštědlo pro mycí zařízení, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo mycí zařízení. nehořlavá rozpouštědla. Rozpouštědlo flexografie. Rozpouštědlo hlubotiskový barvotisk. Dielektrické rozpouštědlo. Rozpouštědlo elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

NEUTRALÈNE® ECO 60 se používá na obtížné odmašťování

v odmašťovacích nádržích nebo v pevných či mobilních zařízeních s rozpouštědly

 

odmašťovací rozpouštědlo nehodnocené jako hořlavé s optimálním odpařováním. Silná rozpouštěcí schopnost index KB 120 Speciálně určené do odmašťovacích zařízení. Rozpouštědlo, Odmašťovací rozpouštědlo, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových odmašťovacích přípravků, Rozpouštědlo do mycího zařízení, Rozpouštědlo do čisticích zařízení, Rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení, Rozpouštědlo bez chlóru, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Odmašťovací rozpouštědlo pro mycí zařízení, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo mycí zařízení. nehořlavá rozpouštědla. Rozpouštědlo flexografie. Rozpouštědlo hlubotiskový barvotisk. Dielektrické rozpouštědlo. Rozpouštědlo elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí odmašťovací rozpouštědlo nehodnocené jako hořlavé s optimálním odpařováním. Silná rozpouštěcí schopnost index KB 120 Speciálně určené do odmašťovacích zařízení. Rozpouštědlo, Odmašťovací rozpouštědlo, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových odmašťovacích přípravků, Rozpouštědlo do mycího zařízení, Rozpouštědlo do čisticích zařízení, Rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení, Rozpouštědlo bez chlóru, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Odmašťovací rozpouštědlo pro mycí zařízení, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo mycí zařízení. nehořlavá rozpouštědla. Rozpouštědlo flexografie. Rozpouštědlo hlubotiskový barvotisk. Dielektrické rozpouštědlo. Rozpouštědlo elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE