český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Avfettningsmedel med hög avdunstningshastighet -Neutralène ECO 60  - Tec Industries

 

INDUSTRIELLT AVFETTNINGSMEDEL

Optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet

Ej klassificerat som brandfarligt enligt förordningen (EG) nr 1272 (CLP)

Dielektriskt, överslagsspänning IEC156  63 000 volt,

för rengöring och våt dekontaminering.

Avfettningsmedel för komponenttvättar

Avfettning för industriellt underhåll och allmän maskinteknik

Avlägsnande av bläck för flexotryck/rotogravyrtryck

  

 

Välavvägd blandning av kolväten med hög avdunstningshastighet

för en maximal flampunkt. Den katalytiska vätebehandlingen NEUTRALÈNE® ECO 60 är helt fri från aromater och bensen.

Denna produkt är avsedd för avfettning inom maskinteknik och industriellt underhåll, men eftersom den är mycket neutral mot plastmaterial kan den även användas inom många andra områden. Avfettningsmedel för komponenttvättar

 

 

 

 

FLAMPUNKT   62°C

  NF EN ISO 2719

  CLP (EG) 1272/2008 SGH

  Förordning (EU) nr  2015/1221

 

 

AVDUNSTNINGSHASTIGHET  35mn 

 

 

LÖSNINGSFÖRMÅGA     32    

(Kauri-Butanolvärde ASTM D 1133)

 

     

 

                   διαλύτης απολίπανσης μη ταξινομημένος ως εύφλεκτος με βελτιστοποιημένη εξάτμιση. Μεγάλη ισχύς διαλύτη δείκτης KB 120. Ειδικό για πίδακες απολίπανσης. Διαλύτης, Απολιπαντικός διαλύτης, Απολιπαντικός διαλύτης βιομηχανικής χρήσης, Παραγωγός βιομηχανικών απολιπαντικών, Διαλύτης για πίδακα, Διαλύτης για πίδακες καθαρισμού, Διαλύτης για πίδακες απολίπανσης, Διαλύτης χωρίς χλώριο, Διαλύτης για πίδακες, Απολιπαντικός διαλύτης για πίδακες καθαρισμού, Διηλεκτρικός διαλύτης. Κατασκευαστές διαλυτών βιομηχανικής χρήσης. προμηθευτές διαλυτών βιομηχανικής χρήσης. διαλύτες βιομηχανικής χρήσης. απολιπαντικοί διαλύτες. Διαλύτης για πίδακα. άφλεκτοι διαλύτες. Διαλύτης φλεξογραφίας. Διαλύτης ηλιοτυπίας. Διηλεκτρικός διαλύτης. Διαλύτης ηλεκτρικού εξοπλισμού. Νέοι διαλύτες. Νέος διαλύτης. Υποκατάστατο διχλωρομεθανίου. Υποκατάστατο χλωριούχου μεθυλενίου. Υποκατάστατο Ch2 cl2. Υποκατάστατα CMR. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο NMP. Διαλύτης για πολυουρεθάνες. Διαλύτες εποξειδικών. Διαλύτης πολυεστέρα. Διαλύτης κόλλας. Διαλύτης χρωμάτων. Διαλύτης ρητίνης. Διαλύτες βερνικιών. Διαλύτες ελαστομερών. Προϊόντα βιομηχανικής συντήρησης

NEUTRALÈNE ECO 60 finns tillgängligt med EXTRA HÖG lösningsförmåga

KAURI-BUTANOLINDEX 120

under namnet iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

Icke brandfarligt avfettningsmedel med optimerad avdunstningshastighet. Hög lösningsförmåga, Kb-index 120. Särskilt avsedd för komponenttvätt. Lösningsmedel, Avfettande lösningmedel, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella avfettningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvätt, Lösningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Klorfritt lösningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvättar, Avfettningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. icke brandfarliga lösningsmedel. Lösningsmedel flexografi. Lösningsmedel fotokopiering. Dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel elektrisk utrustning. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

NEUTRALÈNE® ECO 60 används för svår avfettning

i stationära eller flyttbara fettavskiljare och komponenttvättar

 

Icke brandfarligt avfettningsmedel med optimerad avdunstningshastighet. Hög lösningsförmåga, Kb-index 120. Särskilt avsedd för komponenttvätt. Lösningsmedel, Avfettande lösningmedel, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella avfettningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvätt, Lösningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Klorfritt lösningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvättar, Avfettningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. icke brandfarliga lösningsmedel. Lösningsmedel flexografi. Lösningsmedel fotokopiering. Dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel elektrisk utrustning. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll Icke brandfarligt avfettningsmedel med optimerad avdunstningshastighet. Hög lösningsförmåga, Kb-index 120. Särskilt avsedd för komponenttvätt. Lösningsmedel, Avfettande lösningmedel, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella avfettningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvätt, Lösningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Klorfritt lösningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvättar, Avfettningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. icke brandfarliga lösningsmedel. Lösningsmedel flexografi. Lösningsmedel fotokopiering. Dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel elektrisk utrustning. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE