český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
 Odmasťovacie rozpúšťadlo s vysokou rýchlosťou odparovania – Neutralène ECO 60 – Tec Industries

 

 

PRIEMYSELNÉ ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania

Nie je hodnotené ako horľavé CLP CE 1272 Nariadenie GHS

Dielektrické, preskokové napätie IEC156 63 000 voltov,

na čistenie a vlhkú dekontamináciu.

Odmasťovacie rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení

Odmasťovanie v priemyselnej údržbe, vo všeobecnom strojárstve

Odstraňovanie čerstvých atramentov pri flexo a heliografickej tlači

 

 

 

Zmes rezných uhľovodíkov umožňujúca dosiahnuť vysokú rýchlosť odparovania, a tým aj maximálny bod vzplanutia. Vďaka katalytickej hydrogenácii neobsahuje NEUTRALÈNE® ECO 60 žiadne aromatické látky ani benzén.

Výrobok je určený na odmasťovanie v strojárstve a v údržbe strojových zariadení, avšak vďaka svojej vysokej neutralite voči plastom je možné ho používať aj v mnohých iných oblastiach. Odmasťovacie rozpúšťadlo do čistiacich zariadení.

 

 

 

 

BOD VZPLANUTIA 62°C

NF EN ISO 2719

CLP CE 1272/2008 GHS

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1221

 

 

RÝCHLOSŤ ODPAROVANIA

35 mn 

 

 

ODMASŤOVACIA SCHOPNOSŤ 32 (Kauri-Butanol hodnota ASTM D 1133)

 

 

 

 

 

 

     

 

                   διαλύτης απολίπανσης μη ταξινομημένος ως εύφλεκτος με βελτιστοποιημένη εξάτμιση. Μεγάλη ισχύς διαλύτη δείκτης KB 120. Ειδικό για πίδακες απολίπανσης. Διαλύτης, Απολιπαντικός διαλύτης, Απολιπαντικός διαλύτης βιομηχανικής χρήσης, Παραγωγός βιομηχανικών απολιπαντικών, Διαλύτης για πίδακα, Διαλύτης για πίδακες καθαρισμού, Διαλύτης για πίδακες απολίπανσης, Διαλύτης χωρίς χλώριο, Διαλύτης για πίδακες, Απολιπαντικός διαλύτης για πίδακες καθαρισμού, Διηλεκτρικός διαλύτης. Κατασκευαστές διαλυτών βιομηχανικής χρήσης. προμηθευτές διαλυτών βιομηχανικής χρήσης. διαλύτες βιομηχανικής χρήσης. απολιπαντικοί διαλύτες. Διαλύτης για πίδακα. άφλεκτοι διαλύτες. Διαλύτης φλεξογραφίας. Διαλύτης ηλιοτυπίας. Διηλεκτρικός διαλύτης. Διαλύτης ηλεκτρικού εξοπλισμού. Νέοι διαλύτες. Νέος διαλύτης. Υποκατάστατο διχλωρομεθανίου. Υποκατάστατο χλωριούχου μεθυλενίου. Υποκατάστατο Ch2 cl2. Υποκατάστατα CMR. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο NMP. Διαλύτης για πολυουρεθάνες. Διαλύτες εποξειδικών. Διαλύτης πολυεστέρα. Διαλύτης κόλλας. Διαλύτης χρωμάτων. Διαλύτης ρητίνης. Διαλύτες βερνικιών. Διαλύτες ελαστομερών. Προϊόντα βιομηχανικής συντήρησης         

 

                         

NEUTRALÈNE ECO 60 je dostupný aj s ULTRA VYSOKOU rozpúšťacou schopnosťou.

KAURI-BUTANOL HODNOTA 120

s označením iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

odmasťovacie rozpúšťadlo nehodnotené ako horľavé s optimálnym odparovaním. Vysoká rozpúšťacia schopnosť index KB 120. Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení Rozpúšťadlo, Odmasťovacie rozpúšťadlo, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných odmasťovacích prípravkov, Rozpúšťadlo do umývacieho zariadenia, Rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení, Rozpúšťadlo bez chlóru, Rozpúšťadlo do umývacích zariadení, Odmasťovacie rozpúšťadlo pre umývacie zariadenie, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. odmasťovacie rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. nehorľavé rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo flexografická tlač. Rozpúšťadlo heliografická tlač. Dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

NEUTRALÈNE® ECO 60 sa používa na náročné odmasťovanie

v odmasťovacích nádržiach alebo v pevných či mobilných zariadeniach s rozpúšťadlami

 

odmasťovacie rozpúšťadlo nehodnotené ako horľavé s optimálnym odparovaním. Vysoká rozpúšťacia schopnosť index KB 120. Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení Rozpúšťadlo, Odmasťovacie rozpúšťadlo, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných odmasťovacích prípravkov, Rozpúšťadlo do umývacieho zariadenia, Rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení, Rozpúšťadlo bez chlóru, Rozpúšťadlo do umývacích zariadení, Odmasťovacie rozpúšťadlo pre umývacie zariadenie, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. odmasťovacie rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. nehorľavé rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo flexografická tlač. Rozpúšťadlo heliografická tlač. Dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí. odmasťovacie rozpúšťadlo nehodnotené ako horľavé s optimálnym odparovaním. Vysoká rozpúšťacia schopnosť index KB 120. Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení Rozpúšťadlo, Odmasťovacie rozpúšťadlo, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných odmasťovacích prípravkov, Rozpúšťadlo do umývacieho zariadenia, Rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení, Rozpúšťadlo bez chlóru, Rozpúšťadlo do umývacích zariadení, Odmasťovacie rozpúšťadlo pre umývacie zariadenie, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. odmasťovacie rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. nehorľavé rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo flexografická tlač. Rozpúšťadlo heliografická tlač. Dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE